AI applicatie ontwikkeling en integraties

We richten ons op het creëren van op maat gemaakte AI-oplossingen die zijn afgestemd op uw unieke behoeften, waardoor uw producten, diensten en klantervaring worden verbeterd.

Hoe verloopt het ontwikkelingsprocess?

Proefversie

De proefversie is bedoeld om de haalbaarheid van uw concept aan te tonnen. Binnen een aantal weken leveren wij een eerste versie aan in een low code omgeving. Deze wordt gebruikt om feedback te verzamelen en aan te tonnen dat het eindresultaat in lijn ligt met uw verwachtingen.

Ontwikkeling

Na de testperiode, en zodra u volledig tevreden bent van de proefversie d, zullen we overgaan tot het transformeren van de proefversie in een op maat gemaakte applicatie, perfect afgestemd op uw unieke specificaties. Uw visie wordt tot leven gebracht in een productieomgeving.

Opvolging en Upgrades

We doen meer dan alleen uw applicatie draaiende houden; we zorgen er ook voor dat deze door de tijd heen verbetert. Dit doen we door de interacties van gebruikers met de applicatie te analyseren en op basis daarvan de benodigde aanpassingen en verfijningen door te voeren.

Ontwikkelde gneratieve AI applicaties voor:

Proefversie

De proefversie speelt een cruciale rol in het ontwikkelingsproces van uw generatieve AI applicatie. Het is onze eerste stap om de haalbaarheid  van uw innovatieve concept in de praktijk te bewijzen. Door een initiële versie van uw idee binnen enkele weken in een low code omgeving te realiseren, kunnen wij snel aanpassingen maken gebaseerd op uw behoeften en feedback.

Het doel van deze proefversie is tweeledig. Enerzijds willen we de technische haalbaarheid van uw concept aantonen door een werkend prototype te ontwikkelen dat de kernfunctionaliteiten van uw uiteindelijke applicatie simuleert. Dit stelt ons in staat om vroeg in het ontwikkelingsproces eventuele technische obstakels te identificeren en op te lossen. Anderzijds dient de proefversie als een effectief instrument om waardevolle feedback van gebruikers te verzamelen. Door het prototype in handen van eindgebruikers te geven, kunnen we inzicht krijgen in hun ervaringen, voorkeuren en eventuele frustraties.

De feedback die we verzamelen tijdens deze fase is zeer waardevol. Het stelt ons in staat om de proefversie te verfijnen en ervoor te zorgen dat het eindresultaat perfect aansluit bij uw visie en de behoeften van uw gebruikers. Dit iteratieve proces van ontwikkeling, testen en aanpassen zorgt ervoor dat het uiteindelijke product niet alleen technisch haalbaar is, maar ook marktklaar en afgestemd op de eisen en wensen van de doelgroep.

Na de afsluiting van de testperiode, en zodra u uw volledige goedkeuring heeft gegeven aan de prestaties en functionaliteit van de proefversie van onze software, zetten we de volgende cruciale stap in ons proces: we gaan over tot het transformeren van de proefversie in een volledig op maat gemaakte applicatie. Deze aanpassing is niet alleen oppervlakkig; we duiken diep in uw unieke vereisten en specificaties om te garanderen dat het eindproduct naadloos aansluit bij uw zakelijke behoeften en visie.

Dit proces van transformatie omvat een gedetailleerde analyse van de feedback die u gedurende de testperiode heeft verstrekt. Elk element van de applicatie, van de gebruikersinterface tot de achterliggende systemen, wordt afgestemd op uw specifieke wensen. Ons team van ervaren ontwikkelaars en designers zet zich volledig in om te zorgen dat elke functie, elk scherm, en elke interactie binnen de applicatie perfect resoneert met uw visie.

Daarnaast wordt de applicatie verder geoptimaliseerd voor prestaties, beveiliging en schaalbaarheid, om ervoor te zorgen dat deze niet alleen voldoet aan de huidige eisen, maar ook flexibel genoeg is om toekomstige groei en veranderingen te accommoderen. Uw visie wordt met de grootste zorg en precisie tot leven gebracht in een productieomgeving, waarbij we gebruikmaken van de nieuwste technologieën en best practices om een robuuste, betrouwbare en gebruiksvriendelijke oplossing te leveren.

Wanneer uw op maat gemaakte applicatie klaar is voor lancering, bieden we uitgebreide ondersteuning om een soepele overgang naar de productieomgeving te garanderen. Ons team staat klaar om eventuele vragen te beantwoorden en assistentie te bieden bij de implementatie, zodat u verzekerd bent van een succesvolle uitrol van uw nieuwe software.

Ontwikkeling

Opvolging en Upgrades

Bij GMCOLAB gaat de service verder dan alleen het onderhoud van de operationele status van uw applicatie. Wij begrijpen dat in de dynamische wereld van generatieve AI en taalmodellen, stilstaan gelijk staat aan achteruitgang. Daarom zetten we ons in om ervoor te zorgen dat uw applicatie niet alleen blijft functioneren, maar ook voortdurend verbetert en evolueert om aan de veranderende behoeften van uw gebruikers en de markt te voldoen. Dit commitment aan voortdurende verbetering is wat ons onderscheidt.

Onze aanpak om dit te bereiken is zowel proactief als data-gedreven. We analyseren uitgebreid hoe gebruikers omgaan met uw applicatie, waarbij we gebruikmaken van geavanceerde analytische tools om waardevolle inzichten te verzamelen over gebruikersgedrag en -interacties. Door deze gegevens te bestuderen, kunnen we patronen identificeren, gebruikersvoorkeuren beter begrijpen en potentiële knelpunten of verbeterpunten binnen de applicatie ontdekken.

Op basis van deze inzichten voeren we de nodige aanpassingen en verfijningen door om de gebruikerservaring te optimaliseren. Dit kan variëren van kleine tweaks in de interface voor verbeterde bruikbaarheid tot grotere, structurele wijzigingen die nieuwe functionaliteiten toevoegen of de prestaties verbeteren. 

Daarnaast houden we de technologische ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en passen we de nieuwste best practices en generatieve AI modellen toe waar dat kan om de applicatie up-to-date en concurrerend te houden. 

Succesverhalen - opgeleverde generatieve AI projecten en ChatGPT integraties

Van idee naar AI webapplicatie

Novelevate is een door GPT-4 aangedreven software die binnen enkele minuten gepersonaliseerde kinderboeken creëert. Gebruikers voeren de interesses en leeftijd in van het kind, en de app genereert tekst en illustraties. De boeken zijn te downloaden als PDF's en bieden een voorleesfunctie.

Cold AI: GPT-4 Geïntegreerde Chatbots

Cold AI is een platform dat klanten in staat stelt om aangepaste chatbots te bouwen die zijn getraind op specifieke documenten. Gebruikers kunnen deze bots testen, bewerken en integreren in websites om taken voor teams te automatiseren of de interactie met klanten te verbeteren.

Uw IP naar AI-gedreven Digitale Oplossingen

Om nieuwe collega's of studenten snel mee te nemen in uw bedrijfseigen processen ontwikkelden wij een platform waarin geoefend kan worden en waar vragen gesteld kunnen worden aan een bot. Door te vertrekken vanuit de specifieke werkwijzen van uw organisatie is dit steeds op maat.

Veelgestelde Vragen

Door uw bedrijf te leren kennen kunnen wij samen met u de kansen identificeren waar AI kan ingezet worden. Vervolgens rangschikken wij de kansen op impact en haalbaarheid ervan. Dit valt onder onze consulting diensten

Generatieve AI onderscheidt zich fundamenteel van traditionele programmeerdiensten doordat de uitkomsten die het produceert niet volledig voorspelbaar zijn voorafgaand aan het ontwikkelproces. Dit unieke aspect kan leiden tot verwachtingen die niet altijd overeenkomen met de huidige mogelijkheden van de technologie.

Wij begrijpen dat dit vragen kan oproepen over de praktische inzetbaarheid en de resultaten die u kunt verwachten van uw investering in generatieve AI. Om deze reden ligt onze focus in de vroege fases van het project op het nauwkeurig afstemmen van uw verwachtingen met de realiteit. Dit doen we door te beginnen met de kern van de applicatie in de proefversie: het integreren, ontwikkelen en verfijnen van de generatieve AI-modellen. 

Ons doel is om ervoor te zorgen dat u volledig overtuigd bent van het potentieel en de waarde van generatieve AI voor uw project, voordat we overgaan tot de ontwikkeling van aanvullende componenten, zoals dashboards of gebruikersinterfaces.

De GPT-4 modellen van OpenAI zijn in onze ervaring de meest geavanceerde en krachtige taalmodellen die momenteel beschikbaar zijn. Hun vermogen om complexe taalbegrip- en generatietaken uit te voeren, overtreft ver de capaciteiten van andere beschikbare modellen, waardoor ze een onschatbare bron vormen voor een breed scala aan toepassingen.

Wij geloven sterk in het investeren in kwaliteit. De initiële hogere kosten die gepaard gaan met het gebruik van deze top-tier modellen worden ruimschoots gecompenseerd door de superieure output en de voordelen die ze bieden. Deze modellen stellen ons in staat om uitzonderlijk nauwkeurige, relevante en contextueel passende oplossingen te creëren, wat cruciaal is voor het succes van elk project.

Het is belangrijk te benadrukken dat onze aanbeveling gebaseerd is op de huidige stand van zaken. De technologische vooruitgang staat nooit stil, en onze methoden en voorkeuren kunnen zich ontwikkelen naarmate nieuwe en mogelijk betere opties beschikbaar komen. Hoewel we momenteel de voorkeur geven aan het gebruik van GPT-4 voor 95% van onze integraties en ontwikkelingen, blijven we alert op de laatste trends en innovaties in de markt. We zijn bereid onze strategieën aan te passen om ervoor te zorgen dat we altijd de meest effectieve en geavanceerde oplossingen aan onze klanten bieden.

Wij beginnen met het bouwen van een eerste prototype binnen 4 tot 6 weken. Dit prototype heeft als doel om aan te tonen dat uw idee technisch haalbaar is en biedt een eerste kijk op hoe de eindoplossing eruit zou kunnen zien. Deze fase is cruciaal, omdat het ons niet alleen in staat stelt om de levensvatbaarheid van uw concept te bevestigen, maar geeft u ook de gelegenheid om de initiële resultaten te beoordelen en feedback te geven.

Indien u tevreden bent met de resultaten van het prototype, gaan we verder met het verfijnen van de oplossing. Gebaseerd op uw feedback en verdere vereisten, werken we aan het verder ontwikkelen en aanpassen van de applicatie om volledig aan uw wensen te voldoen. In onze ervaring, duurt dit proces van verfijning en ontwikkeling tot een productieklare applicatie gemiddeld 10 tot 12 weken. Dit tijdsbestek kan variëren afhankelijk van de complexiteit van de applicatie en de specifieke eisen die gesteld worden.

Onze aanpak zorgt ervoor dat u gedurende het hele proces betrokken blijft en continue inzicht heeft in de voortgang. We begrijpen dat de ontwikkeling van software op maat flexibiliteit vereist en staan altijd open voor aanpassingen om ervoor te zorgen dat het eindproduct uw verwachtingen overtreft. Door deze nauwe samenwerking kunnen we niet alleen efficiënt werken, maar ook een oplossing leveren die echt waarde toevoegt aan uw bedrijf.

Bij het ontwikkelen van software op maat is het vaststellen van een vaste prijs vooraf uitdagend, gezien de unieke aard en specifieke eisen van elk project. Ons doel is echter om het ontwikkelingsproces zo transparant en voorspelbaar mogelijk te maken voor onze klanten.

Voor de ontwikkeling van een proefversie streven we ernaar de kosten onder de €6.000, exclusief BTW, te houden. Deze proefversie stelt ons in staat om uw concept te verfijnen en de haalbaarheid van uw project te testen zonder een aanzienlijke initiële investering. Het biedt zowel u als ons waardevolle inzichten in de vereiste functionaliteiten en de complexiteit van de uiteindelijke applicatie.

Na deze initiële fase, en gebaseerd op de feedback en de vereisten die tijdens het testen van de proefversie naar voren komen, zullen we een gedetailleerde offerte opstellen voor een vaste prijs. Deze offerte is volledig op maat gemaakt en weerspiegelt de specifieke functionaliteiten, technische complexiteit en ontwikkelingseisen van uw project. We zorgen ervoor dat deze offerte grondig wordt uitgewerkt, zodat u een helder beeld krijgt van de verwachte investering.

 

Wij bouwen websites en applicaties die voldoen aan uw vereisten in verband met privacy en vailigheid.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van AI voor jouw bedrijf?

Plan een vrijblijvende 30 minuten afspraak om meer te weten te komen. 

Blijf op de hoogte

Uw tweewekelijkse dosis AI tips en tricks wacht!

CO-CREATE@GMCOLAB.COM​

+32 496 39 64 60

DE BURLETLAAN 131, WILRIJK 2610, BELGIË